Home | Hobbies | Books | Mutiara Laut | Website Projects | Links

Previous • Bali Impressions • Erik • Cook Book • kook boek • Bali's historie • Bali History • Han Snel • Nasi • Dutch former Colonies • Camp Book Japanese invasion • Kamp Boek Japanse Bezetting • Christiaan • Indische Hotels • De Ubudse beesteboel • Youtube • Aad van Leeuwen Painter • Elke Versteegh Painter

Bali 's Historie van de 6 de eeuw tot 1940

 

Previous
Historie chronologisch
1597 Cornelis de Houtman
1849 Herinneringen
1859  De krijgstogt tegen Bali
Nabeschouwing op 1859
1892 De Baliers
1893 Het eiland Bali
1906 Augusta de wit
1906 Nieuwenkamp
1911 van Kol
1914 Bali Guide
1920 Trip
1920-1940 Foto's
1920-1940 Affiches Toerisme
1920-1940 Schoolplaten
1923 Louis Couperus Oostwaarts
1924 De Lijkverbranding
Krantenknipsels 1850-1940
Indie op schilderijen
1932 Bali kerstening
Chinezen in Indie
Indische monumenten
Indische Landschappen
Indische Mensen
Indische stad en dorps gezichten
Nederlandsch Indie
Indisch ABC
Menno's prentenboek
Indische Ambachten
Het KNIL

Van de Historie van Bali is bij velen weinig bekend.
Het werd in 1597 door Cornelis de Houtman voor het eerst door westerlingen ontdekt.
In de jaren daarna zijn er nog verschillende pogingen ondernomen om meer contact te krijgen,
 maar die liepen op weinig of niets uit.
Wat hun buren de Hollanders op Java echter flink irriteerden
was het kliprecht dat ze met overgave uitvoerden.
Elk schip wat op hun riffen liep was de klos,
de bemanning werd vermoord en de goederen te gelde gemaakt.
Napoleon had Nederland bezet en Engeland paste zolang op onze kolonien.
Nadat Nederlands Indie door de Engelsen was "teruggeven" in 1816
wilden de Nederlanders heel Indie onder rechtstreeks bestuur brengen.
Hadden ze dat niet gedaan, dan zouden de Engelsen het zeker hebben gedaan.
Toen in 1841 het hollandse fregat " Overrijssel" op het rif bij Kuta strandde
hadden ze een aanleiding om Bali te veroveren.
Hoe het verder allemaal ging vindt U in de volgende hoofdstukken.

    

Previous • Bali Impressions • Erik • Cook Book • kook boek • Bali's historie • Bali History • Han Snel • Nasi • Dutch former Colonies • Camp Book Japanese invasion • Kamp Boek Japanse Bezetting • Christiaan • Indische Hotels • De Ubudse beesteboel • Youtube • Aad van Leeuwen Painter • Elke Versteegh Painter